Parafia Stare Kurowo Parafia Rzymskokatolicka w Starym Kurowie

 

 

 

Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

 

 

 Google

 

 

AKTUALNOŚCI

Strona główna

 

Historia

 

Informacje o

 patronach

 

Duszpasterze

 

Kancelaria

 

Adres parafii

 

Kościoły

 

Ogłoszenia

 

Galeria

 

Apostolat Maryjny

 

Straż Honorowa

 

Caritas

 

Duszpasterska Rada Parafialna

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Schola

 

Żywy Różaniec

 

Teraz my

 

Różne

 

W komunii z Bogiem

 

Bierzmowanie Grupa ks. Proboszcza

 

Bierzmowanie

Grupa

ks. Wikarego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCA - Halina Gorczyca

 Elżbieta Ziejewska

 Janina Szwedzińska

 Maria Kosińska

 Leokadia Sawicka

 Halina Szewczyk

 Helena Łapeć

 Anna Wierciuch

 Helena Żołędziewska

 Maria Rojczyk

 Alicja Kurzawńska

 Jadwiga Lipińska

                             Stefania Walczak

                                Danuta Krysiak

 

W roku 1980 z okazji 150-tej rocznicy objawień N.M.P. św. Katarzynie Labouri Cudownego Medalika powstała w Polsce myśl ożywienia dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika w postaci Apostolatu Maryjnego. Ze względu na ówczesne warunki polityczne, zorganizowano nowy ruch w postaci Apostolatu Maryjnego. Apostolat Maryjny skupia ludzi świeckich inspirowanych dekretem Soboru Watykańskiego II

o apostolstwie świeckich.

Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym, mającym charakter publiczny, skupia osoby, które chcą przez apostolstwo oddać

należną cześć Niepokalanej.

Cele Apostolatu, środki działania, oraz cechy duchowości

sprawne są już obecnie

(29 stycznia 1992r.) w Statucie Apostolsko Maryjnego.

Postanowienia statutowe Apostolatu Maryjnego w Polsce

 

I.                  Postanowienia ogólne.

-  Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym, ma charakter publiczny i skupia osoby, które chcą przez     apostolstwo oddać cześć należną Niepokalanej.

-  Apostolat Maryjny stanowi adaptację Stowarzyszenia Cudownego Medalika, zatwierdzonego przez papieża św. Piusa X  dla całego Kościoła w dniu 7 lipca 1909r. (Dekret AAS17/1909/s.669n.)

             Działa w oparciu o ogólne przepisy prawa Kościelnego i zatwierdzony w dniu 29 stycznia 1992r. Na Konferencji Biskupów Diecezjalnych „Statut Apostolatu Maryjnego w Polsce”.

-  Apostolat Maryjny organizuje się w grupy diecezjalne i parafialne.

Poszczególne grupy powołuje do istnienia kompetentną władza Apostolatu Maryjnego.

II.               Cel.

-  Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

a) pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie;

b) Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia;

c) noszenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych nieporozumień.

III.            Duchowość.

-  Członkowie pogłębiają pobożność maryjną przez studium mariologii, oraz często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddawanie się do Jej dyspozycji.

-  Cechą charakteryzującą apostołów maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim będącym w potrzebach duchowych i materialnych.

-  Członków Apostolatu Maryjnego ożywia pokora warunkująca uzyskanie Bożej łaski koniecznej dla uświęcenia własnego i braci. 

IV.          Członkowie, ich prawa i obowiązki.

-  Członkiem Apostolatu Maryjnego w szerszym znaczeniu staje się każdy przyjmujący Cud Medalika – zobowiązany tym samym do okazywania czci Najświętszej Maryi Pannie i rozpowszechnianie tej czci wśród otoczenia.

-  W ścisłym tego słowa znaczeniu członkami są ci, którzy zostali uroczyście przyjęci przez Dyrektora Krajowego lub upoważnioną przez niego osobę.

 

-  Przyjście do Apostolatu Maryjnego odbywa się według ceremoniału zatwierdzonego przez Dyrektora Krajowego (Przewodnik Apostolatu Maryjnego str.101)

-  Członkowie korzystają z łask płynących z odprawianych w ich intencjach Mszach św. każdego

27-ego dnia miesiąca oraz uczestniczą w odpustach których udzielił Jan Paweł II .

-  Obowiązki członków:

pełne uczestnictwo we Mszy św. (o ile to możliwe codziennie)

-  Czytanie Pisma Świętego i książek religijnych w zależności od potrzeb, połączone z krótkim rozmyślaniem.

-  Codzienne odmówienie przynajmniej jednej tajemnicy Różańca w celach apostolskich.

-  Noszenie Cudownego Medalika znaku obecności Maryi w naszym życiu jako zewnętrzny dowód bywania pod Jej macierzyńską opieką.  Znak ten winien wyrażać dbałość o skuteczne naśladowanie Niepokalanej w Jej wolności od grzechu przez trwanie w łasce uświęcającej i częste zwracanie się w słowach modlitwy: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

-  Uczestnictwo w cotygodniowych nabożeństwach     Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika, względnie odmawianie prywatne w intencjach Apostolatu.

-  Co miesięczne spotkania w grupach;

-  Udział w dorocznych rekolekcjach, dniach skupienia, względnie w tak zwanych dniach wspólnoty.

IV.   Zarząd.

-  Zarząd Główny Apostolatu Maryjnego składa się z Dyrektora Krajowego i jego Rady.

Aktualnie po śmierci założyciela Apostolatu (+9.XI.2003r.) Ks.prof.T.Hermanna nowo mianowanym Dyrektorem Krajowym jest nowo wybrany Ks .Jerzy Owsiak ze zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Vincentego a’Paulo

 

V.             Środki apostolskiego działania.

-  Rozpowszechnianie Cudownego Medalika we własnej rodzinie, wśród krewnych, przyjaciół, znajomych, w miejscu pracy.

-  Rozpowszechniać Cudowny Medalik wśród dzieci i młodzieży za pośrednictwem nauczających religii.

-  Organizowanie niedziel Apostolatu Maryjnego, oraz Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika

-  Odwiedzanie chorych (w szpitalach, w domach); osób samotnych, opuszczonych, a zwłaszcza ludzi najbardziej zagrożonych pod względem religijnym, będących w niebezpieczeństwie śmierci.

-  O oddziaływanie na otoczenie w duchu braterskiej miłości przez, uczynność, przez nasycenie stosunków międzyludzkich kulturą chrześcijańską.

-  Upowszechnianie czytelnictwa religijnego między innymi drogą wypożyczania książek, czasopism, informacji o treści religijnej.

-  Rozszerzanie Apostolatu Maryjnego na dalsze grupy osób we własnej parafii i w parafiach sąsiednich.

 

VI.          Odejście z Apostolatu Maryjnego.

-  Każdy członek może swobodnie opuścić swoją grupę Apostolatu po uprzednim powiadomieniu Moderatora .

-  Jeżeli członek przez dłuższy czas zaniedbuje uczestnictwo w spotkaniach, lub prowadzi gorszące życie, a upomniany przez Przewodniczącego w parafii nie poprawi się, może być usunięty przez Moderatora .

-  Hasło Apostolatu stanowią słowa:

 

 

WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ !

-  Odznaką jest awers i rewers Cudownego Medalika

    wyrażony na okrągłej tarczy.

 

 

 

 

APOSTOLAT MARYJNY W STARYM KUROWIE

Apostolat Maryjny wywodzi się z dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które w Polsce powstało z inicjatywy ks. Franciszka Domaradzkiego w 1905 r. Zostało ono zatwierdzone przez papieża Piusa X.

         W 150. rocznicę objawień Matki Bożej  Katarzynie Laboure, w Polsce zrodziła się inicjatywa ożywienia Stowarzyszenia Cudownego Medalika w formie Apostolatu Maryjnego. Prekursorem tej inicjatywy był ks. Teofil Herrmann, wykładowca Pisma św. w Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym.

         W 1986 r. ks. prof. T. Herrmann przybył do parafii p. w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Kurowie. Po wygłoszeniu konferencji na temat rolą jaki spełnia Apostolat Maryjny, grupa wiernych zaangażowała się w to dzieło. Na terenie parafii, pierwszej w dekanacie, powstał  Apostolat Maryjny, który liczył 37 członków zrzeszonych w 6 grupach; asystentem kościelnym został ks. Stanisław Jarosz, wikariusz tutejszej parafii.  Przewodniczącą  od początku istnienia Stowarzyszenia jest Halina Gorczyca.                                                                                    

         Celem Apostolatu Maryjnego jest: rozwój duchowości członków i działalność apostolska. Pierwszy cel jest realizowany poprzez wspólną modlitwę, czytanie Pisma św., udział w rekolekcjach i dniach skupienia. Drugi cel jest realizowany poprzez troskę o ludzi, którzy zaniedbali własny rozwój duchowy oraz czynną pomoc charytatywną.

 

Polecamy strony:

Diecezja Zielonogórsko- Gorzowska

 

Watykan

 

KEP

 

Sanktuarium w Rokitnie

 

Caritas diecezjalny

 

KSM  ogólnopolski

 

KSM  diecezjalny

 

Akcja Katolicka diecezjalna

 

Diecezjalny Portal Młodych

 

KAI

 

Mateusz

 

Opoka

 

 Gość Niedzielny

 

Niedziela

 

Serwis Katolik

 

Biblia Tysiąclecia

 

Seminarium w Paradyżu

 

Lednica

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Różaniec młodych

dla młodych

Gmina Stare Kurowo

 

Gimnazjum

Stare Kurowo

 

Szkoła Podstawowa Stare Kurowo

 

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubuskie.pl dla dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 Parafia Rzymskokatolicka Stare Kurowo

 

Przygotował Radosław Zemsta