Parafia Stare Kurowo Parafia Rzymskokatolicka w Starym Kurowie

 

 

 

Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

 

 

 Google

 

 

AKTUALNOŚCI

Strona główna

 

Historia

 

Informacje o

 patronach

 

Duszpasterze

 

Kancelaria

 

Adres parafii

 

Kościoły

 

Ogłoszenia

 

Galeria

 

Apostolat Maryjny

 

Straż Honorowa

 

Caritas

 

Duszpasterska Rada Parafialna

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Schola

 

Żywy Różaniec

 

Teraz my

 

Różne

 

W komunii z Bogiem

 

Bierzmowanie Grupa ks. Proboszcza

 

Bierzmowanie

Grupa

ks. Wikarego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYNNA:

poniedziałki i czwartki 15.30 - 16.00

sobota 9.30- 10.30
 


 

Wymagane dokumenty:

 

 

Chrzest

-Odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC

-Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii)

- zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego chrzestnymi mogą być katolicy, którzy przyjęli I Komunię św. i sakrament bierzmowania, są praktykującymi katolikami oraz zawarli sakramentalny związek małżeński

-Zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).

-Nauka przed chrztem w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 10.30 na salce katechetycznej. Chrzty w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 11.00 w kościele parafialnym.

-Zgodnie z dekretem Biskupa Ordynariusza jeżeli rodzice nie zawarli sakramentalnego związku małżeńskiego lub go zawarli, ale są niepraktykującymi katolikami, muszą wraz z chrzestnymi wobec proboszcza złożyć oświadczenie o katolickim wychowaniu swojego dziecka. Jest to podstawowy warunek, aby ich dziecko zostało ochrzczone.

-Proboszcz zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego może ochrzcić tylko dziecko mieszkające w swojej parafii, z innej parafii może ochrzcić tylko za pisemną zgodą jego proboszcza zamieszkania. Rodzice tego dziecka są zobowiązani przyjąć obowiązujące rozporządzenia ordynariusza miejsca (biskupa) oraz zwyczaje i termin chrztu, w którym udziela sie tego sakramentu.

 

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu i dostarczają następujące dokumenty:

            - Metryki chrztu (zgodnie z obowiązującym prawem Kościoła                

           rzymskokatolickiego świadectwo chrztu do zawarcia związku 

           małżeńskiego   traci ważność sześć miesięcy od chwili jego wystawienia)

-Dowody osobiste

-Zaświadczenie o ukończeniu katechizacji 

-Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej

-Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu  

 konkordatowego) lub dokument stwierdzający, że przed ślubem

 kościelnym zostanie zawarty ślub cywilny, który należy udokumentować 

 "Aktem zawarcia małżeństwa" wydanym przez właściwy USC. Zgodnie z  

 obowiązującym prawem kościelnym bez zgody ordynariusza miejsca nie

 można zawrzeć ślubu kościelnego jeżeli on nie skutków cywilno-

 prawnych.

 

Pogrzeb katolicki

-Akt zgonu

-Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.),

 jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan

 szpitala)

-Zgodę proboszcza parafii zmarłego, jeżeli pogrzeb odbywa się w innej 

 parafii niż miejsce zamieszkania

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO POSTANAWIA KOMU NALEŻY SIĘ POGRZEB KATOLICKI ORAZ KTO POWINIEN BYĆ GO POZBAWIONY:

Kan. 1183 -

§ 1. Co do pogrzebu, katechumeni są zrównani z wiernymi.

 

§ 2. Ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem.

 

§ 3. Ochrzczonym przynależnym do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej, można pozwolić na pogrzeb kościelny według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, jeśli nie ma ich własnego szafarza; chyba że się ustali, iż mieli przeciwną wolę.

 

Kan. 1184 -

§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

 

§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.

 

Kan. 1185 - Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.

POGRZEB DZIECKA NIEOCHRZCZONEGO LUB ZMARŁEGO PRZED URODZENIEM

BISKUP DIECEZJALNY

Obrzędy pogrzebu dzieci zmarłych przed urodzeniem

Znak: J8-3/07 Zielona Góra, 15.11.2007

W związku ze zmiana ustawodawstwa państwowego, umożliwiająca otrzymanie przez rodziców karty zgonu dzieci martwo urodzonych (niezależnie od ich wieku), duszpasterze

mogą częściej spotykać się z prośba rodziców o chrześcijański pogrzeb dzieci poronionych, które – z powodów oczywistych – nie otrzymały sakramentu chrztu.

Mając na względzie dobro duchowe rodziców dziecka oraz biorąc pod uwagę normę kan. 1183 §2 KPK, niniejszym udzielam ogólnego zezwolenia na pogrzeb kościelny dzieci

martwo urodzonych (poronionych), których rodzice mieli zamiar je ochrzcić i o taki pogrzeb proszą.

W takich przypadkach należy postępować według poniższych wskazówek:

1. W kontakcie z rodzicami wskazana jest szczególna wrażliwość i delikatność. Nie należy odmawiać urządzenia pogrzebu dziecka, które rodzice stracili wskutek poronienia nawet na bardzo wczesnym etapie ciąży, o ile przedstawią dokumenty konieczne do pogrzebu zgodnie z prawem państwowym.

2. Stosowaną dotychczas praktykę tzw. pokropku, nie znajdująca uzasadnienia ani w prawie kanonicznym, ani w normach liturgicznych, należy zastąpić obrzędami pogrzebu przewidzianymi dla dziecka nieochrzczonego.

3. Przebieg obrzędów pogrzebu, zgodnie z miejscowymi zwyczajami, może odbywać się według trzech form i zawierać zarówno nabożeństwo w domu, w kościele i na cmentarzu, jak i tylko na cmentarzu (Obrzędy pogrzebu, rozdz. VII-IX).

4. Jeżeli rodzice proszą, można odprawić Msze św. pogrzebową. Stosuje się wówczas formularz „Msza św. w czasie pogrzebu dziecka nieochrzczonego” (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 241”) i używa się szat liturgicznych koloru białego. Należy takze

wyjaśnić, że Msza św. nie ma charakteru przebłagania za grzechy dziecka, ale jest prośbą o pociechę dla rodziców.

ks. Piotr Kubiak   (L. S.)           bp Adam Dyczkowski

Kanclerz Kurii                 Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Obrzędy pogrzebu związane z kremacją zwłok

W związku z coraz popularniejszą w Polsce praktyką kremacji zwłok, częstymi

przypadkami obrzędu złożenia urny w grobie bez udziału kapłana oraz stawiania na

chrześcijańskich grobach nagrobków pozbawionych religijnej symboliki, pragniemy

przypomnieć Czcigodnym Księżom wskazania Episkopatu Polski z dnia 01.09.2010 r.

(Dodatek do obrzędów pogrzebu. Obrzędy pogrzebu związane z kremacją zwłok. Obrzęd

złożenia urny w grobie, Katowice 2011) dotyczące tej formy pogrzebu.

Zaleca się w nich zachowanie dotychczasowego zwyczaju grzebania ciał zmarłych,

jednocześnie dopuszczając kremację zwłok, jeśli jednak nie została wybrana z pobudek

przeciwnych nauce i wierze chrześcijańskiej. Wiernym należy przypominać o pierwszeństwie

tradycyjnego grzebania ciała, a także o celach obrzędów pogrzebowych, jakimi są: uczczenie

zmarłego, prośba o Bożą pomoc dla niego oraz pocieszenie żywych nadzieją (kan. 1176

KPK). Kościół preferuje tradycyjny pochówek ciała ludzkiego w trumnie, gdyż pełniej wyraża

on wiarę w zmartwychwstanie i lepiej oddaje cześć ciału zmarłego (to właśnie ciału a nie

prochom oddaje się cześć podczas liturgii).

Obrzędy pogrzebowe – Mszę św. z ostatnim pożegnaniem włącznie – z udziałem

rodziny i wspólnoty parafialnej zasadniczo należy odprawić w kościele, kaplicy cmentarnej

lub pomieszczeniu krematorium przed kremacją zwłok, według form podanych w

Obrzędach pogrzebu dostosowanych do zwyczaju diecezji polskich (Katowice 1991).

Dopełnieniem uroczystości pogrzebowej – bez zewnętrznej okazałości – jest złożenie

urny w grobie lub w kolumbarium (ściana lub kaplica na cmentarzu), z udziałem najbliższej

rodziny, z zastosowaniem przypisanego obrzędu (zob. Dodatek do obrzędów pogrzebu).

Jedynie w uzasadnionych przypadkach, np. przy sprowadzeniu urny z prochami z

zagranicy, podane w rytuale obrzędy pogrzebowe można sprawować nad samą urną, którą

stawia się na podwyższeniu przed prezbiterium, obok zapalonego paschału.

Wytyczne Episkopatu Polski dotyczące pogrzebu związanego z kremacją wyraźnie

przeciwstawiają się dotychczasowej praktyce pogrzebu odprawianego po spaleniu ciała,

traktującej urnę na równi z trumną z ciałem zmarłego. Sprawa godnego pochówku ludzkiego

ciała to wyzwanie dla duszpasterzy, a przypomnienie nowych wskazań w tej materii jest dobrą

71

okazją do podjęcia na ambonie czy podczas katechezy tematu śmierci i znaczenia

chrześcijańskiego pogrzebu.

ks. Zbigniew Kobus

Referent ds. Liturgii

o

  

I Komunia św.

-Metryka chrztu dziecka, jeżeli zostało ochrzczone poza parafią I Komunii

 św. 

 

Bierzmowanie

-Metryka chrztu, jeżeli kandydat został ochrzczony poza parafią 

 bierzmowania

-Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie

 świadectwo katechizacji (wystarczy potwierdzenie w indeksie do

 bierzmowania)

-W przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji

 szkolnej

 

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Pierwsze przykazanie kościelne ("W niedziele i w inne nakazane dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych") wymaga od wiernych święcenia dnia, w którym wspomina się Zmartwychwstanie Pańskie81, Por. KPK, kan. 1246-1248; KKKW, kan. 881, § I. § 2. § 4. a także najważniejszych świąt liturgicznych, w które czcimy tajemnice Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętych, przede wszystkim przez uczestnictwo w celebracji eucharystycznej, gromadzącej chrześcijańską wspólnotę. Należy także uwolnić się od tych wszystkich prac i spraw, które ze swej natury przeszkadzają święcić te dni.

 

Drugie przykazanie kościelne ("Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku spowiadać się ze swych grzechów") zapewnia 1457 przygotowanie do Eucharystii przez przyjęcie sakramentu pojednania, który jest kontynuacją dzieła nawrócenia i przebaczenia, zapoczątkowanego na chrzcie82Por. KPK, kan. 989; KKKW, kan. 719..

 

Trzecie przykazanie kościelne ("Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię świętą") określa minimum w przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej w związku ze świętami wielkanocnymi, źródłem i centrum liturgii chrześcijańskiej83Por. KPK, kan. 920; KKKW, kan. 708; 881, § 3..

 

Czwarte przykazanie kościelne ("W dni pokuty wyznaczone przez Kościół wierni są zobowiązani powstrzymać się od spożywania mięsa i zachować post oraz powstrzymać się od zabaw") zabezpiecza okresy ascezy i pokuty, przygotowujące nas do uroczystości liturgicznych. Usposabiają nas one do zdobycia panowania nad popędami i do wolności serca85Por. KPK, kan. 1249-1251; KKKW, kan. 882..

 

Piąte przykazanie kościelne ("Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby Kościoła") mówi, że wierni powinni dbać o potrzeby materialne Kościoła, każdy według swoich możliwości86Por. KPK, kan. 222..

 

Konferencja Episkopatu Polski w 2002 roku ogłosiła, jako obowiązujące w Polsce, przykazania kościelne w następującym brzmieniu:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Polecamy strony:

Diecezja Zielonogórsko- Gorzowska

 

Watykan

 

KEP

 

Sanktuarium w Rokitnie

 

Caritas diecezjalny

 

KSM  ogólnopolski

 

KSM  diecezjalny

 

Akcja Katolicka diecezjalna

 

Diecezjalny Portal Młodych

 

KAI

 

Mateusz

 

Opoka

 

 Gość Niedzielny

 

Niedziela

 

Serwis Katolik

 

Biblia Tysiąclecia

 

Seminarium w Paradyżu

 

Lednica

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Różaniec młodych

dla młodych

Gmina Stare Kurowo

 

Gimnazjum

Stare Kurowo

 

Szkoła Podstawowa Stare Kurowo

 

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubuskie.pl dla dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 Parafia Rzymskokatolicka Stare Kurowo

 

Przygotował Radosław Zemsta